Lakon Type 6

Lakon Type 6
Typ Frachtowiec
Cena 1,045,950 Cr
Ubezpieczenie 52,298 Cr
Tarcze 
Moc 
Zasięg 
Udźwig 
Lakon Spaceways

Inżynierowie

Schematy