Elite: Dangerous Board

Välkommen Commander

ED-Board är en loggbok för commanders som vill bevara information gällande sina interstellära resor. ED-Board är inte tänkt att användas för att notera byteshandelsdata : andra verktyg existerar för detta ändamål. ED-Board anpassas automatiskt för alla dina anslutna enheter.

Funktioner