Statystyki użytkownika

Frakcje

Role

Statki

Aktywny statek Kupione statki

Kredyty / Godzin Median 2,000,000 Cr / Godzin