Användarstatistik

Faktioner

Roller

Skepp

Aktivt skepp Ägda Skepp

Tillgångar / Timme Medel 1,714,286 Cr / Timme