Användarstatistik

Faktioner

Roller

Skepp

Aktivt skepp Ägda Skepp

Tillgångar / Timme Medel 2,000,000 Cr / Timme