Viper

Viper
Typ Strid
Pris 142,930 Cr
Försäkring 7,147 Cr
Sköld 
Kraftkälla 
Räckvidd 
Last 
Faulcon DeLacy

Engineers

Blueprints